Rasist? Javisst!

Eller hur var det nu?

Debatterna är många. Och dem är heta. Och intensiva. 
I dagsläget får du varken säga "bu" eller "bä" utan att få en publik avrättning. Du blir kallad "idiot" och "rasist" för att du ifrågasätter. Men varför är det ingen som reagerar positivt när det finns dem som FAKTISKT just gör det; ifrågasätter? Varför måste det alltid vara svart eller vitt? Varför? Vi lever idag i ett demokratiskt samhälle, men av någon anledning verkar de flesta vilja att vi går över till en diktatur. Och är det inte det ena så är det det andra, NaziTyskland all over again. Har människor inte lärt sig NÅGOT överhuvudtaget? Hur kan människor glömma allt som hänt? De flesta händelser, ja, de har faktiskt gått till världshistorien... säger inte det tillräckligt, eller i alla fall något? 

Jag är ingen förespråkare för vare sig det ena eller det andra, men om du vill sätta mig i ett fack så sätt mig då i det facket där människor jobbar för allas lika värde, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, solidaritet och demokrati... Nyfiken som jag är: så vad heter det facket då?
-Per automatik så sätter du mig i ett fack, det är helt okej. Men berätta gärna i vilket du sätter mig i, så att jag själv kan granska facket för att se om det faktiskt är sanning eller fiktion. Om JAG kan relatera till det du säger eller påstår om mig... vem vet? Jag kanske finner att etiketten "miljöpartist" är lämpligast? Eller F!? Eller vad vet jag? Du kanske tycker att jag är en rasist? Javisst!

Men innan du sätter en stämpel, en etikett eller placerar någon i något fack - se då till att du är påläst, har bra grunder och inte greppar saker och yttranden ur luften utan att ha kött på benen...

Det har genomförts flera vetenskapliga studier, både svenska och internationella, som visar på att rasism antar olika skepnader och uttryckssätt, exempelvis biologisk, religiös, vetenskaplig, och kulturell rasism. Inom forskningen skiljs begreppen och behandlas som egna enheter för rasistiska uttryck och skepnader.Diskrimineringsombudsmannen menar att rasism är "ursprungligen ett ord som beskriver uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser biologiskt är underställda andra. Idag pratar man mer om kulturrasism – föreställningen om att kulturer är absoluta, oföränderliga och definierar individens egenskaper."

Frågan om vad som orsakar rasism kan närmas från flera håll. Enligt vissa psykologiska teorier ger frustration ofta upphov till aggression, och när det verkliga objektet för aggressionen är oåtkomligt eller okänt, kan känslorna istället riktas mot oskyldiga individer eller grupper. Rasistiska åsikter grundar sig vanligen på skillnader mellan raser, etniska grupper eller kulturer. Dessa skillnader kan vara statistiskt säkerställda, erfarenhetsbaserade eller erhållna genom hörsägen. En vanlig angreppsvinkel för rasistiska åsikter är att påpeka skillnader i brottsbenägenhet, kvinnosyn och ursprungslandets ekonomiska och kulturella utvecklingsnivå. Rasism har också använts med religiösa ursäkter, tex. (1 Mos 9:22-27 kallad "Hams förbannelse"). Den religiösa rasismen utgår ifrån rasifierade tolkningar av Bibeln. Centrum mot rasism skriver följande:

"I Guds och bibelns namn rättfärdigade således den religiösa rasismen bland annat slaveri, kolonialism, plundring och folkmord. Den religiösa rasismen rättfärdigade erövringarna och kolonialismen, som framställdes som civilisationsprojekt för att "frälsa hedningar och förlorade själar". Den hamitiska myten (Joshua kapitel 9, vers 20) - Guds förbannelse över Hams ättlingar - användes för att t ex rättfärdiga slaveri, plantage- ekonomin t ex i USA och apartheid i Sydafrika." Centrum mot rasism: Kulturrasism

RELIGIÖS RASISM VETENSKAPLIG RASISM BIOLOGISK RASISM KULTURELL RASISM

Sitt ner i båten Britt-Marie, vi hörs och störs!

Gillar

Kommentarer