Vart 5:e barn

Så idag börjar den nationella uppmärksamhetsveckan, ”Vart femte barn”, gällande barn som växer upp med missbruk i sin närhet uppmärksammas i Västerås genom en utbildningshalvdag för alla som arbetar med barn och unga.

Nya sätt att uppmärksamma och stödja barn i familjer med missbruk. Berättelser från ungdomar/familjer som levt med en nära anhörig som missbrukat. Nicklas Kartengren föreläser om erfarenheter och kunskap från aktuell forskning och metodutveckling för barn i familjer med miss-bruk . Han tar bl a exempel från skolan och berättar om stöd på internet. Nicklas Kartengren är föreläsare och metodutvecklare och jobbar bl a för Nationellt kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet. Han är en av initiativtagarna till Vart femte barn. Vi kommer även att få information om vad det finns för stöd att få lokalt i Västerås.

- Detta ska bli väldigt intressant!

Sitt ner i båten Britt-Marie, vi hörs och störs!

Gillar

Kommentarer